roadbookroad-1agreement billopen-book-top-viewinfinityinfinity-1infinity-2boombomb helptechnical-supportcharityhelp-1 technical-support-1cruise canoedistanceroad-2transportationroad-3splitroutetrophymedal trophy-1 trophy-2 win partners-claping-handscommunitydevelop partnerpartnerslightbulb businessinspirationbusiness-1earlistener salesbusiness-statistics-sketchconstruction quotefightfight-1 boxerboxer-1 fight-2 fight-3boxer-2boxing-glovefight-4fight-5 fight-6boxing-glove-1

ICT partner & groeiversnellers

  • Home
  • blog
  • ICT partner & groeiversnellers
blog image

2021 heeft voor ons in het teken gestaan van het verder professionaliseren van onze organisatie, onze dienstverlening en onze klantgerichtheid. We vonden dat het tijd was het fundament van networx verder te verstevigen en onszelf klaar te maken om onze ambities te realiseren. Dit proces hebben we 12 maanden geleden opgestart en we hebben hard gewerkt aan het oliën van onze machine. Inmiddels zijn we helemaal klaar om onze vernieuwde ambities tot uitvoering te brengen en onze dromen te realiseren. 

Open, menselijk, transparant en partner in plaats van leverancier voor je groeiversnelling, daar staan we voor. 

Groeiversnellers en strategische ICT partner

Met networx is ICT een groeiversneller voor jouw onderneming. We ontzorgen, organiseren en plannen alle technologische veranderingen in een strategische visie, die je zuurstof en snelheid biedt. We schakelen technologie in om je medewerkers veiliger, sneller en efficiënter te laten samenwerken en zetten je organisatie klaar voor de volgende stap. 

Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we bijvoorbeeld onze groeiscan 3.0 ontwikkeld. Deze scan stelt ons in staat om samen met jouw organisatie bepaalde vragen te beantwoorden en inzichten te verwerven.  
Waar sta je? Waar wil je naar toe? Wat heb je daarvoor nodig? Wat zijn je verbeterpunten? 

En dit zowel op het niveau van continuïteit, strategie, productiviteit alsook medewerkers. 
 

Dat betekent dat we nog meer belang hechten aan het aangaan van een partnerschap, dat we op zoek gaan naar organisaties waar we een klik mee voelen, die groeiambities hebben en die bereid zijn en goesting hebben om samen met ons die reis te maken. 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go in group. 

Waarde toevoegen: de networx-way

ICCT vandaag de dag is complex, uitdagend, strategisch maar vooral ook vernieuwend en fun. We omarmen de verandering, de vernieuwing en proberen alle uitdagingen aan te vliegen als een opportuniteit. Als een kans om opnieuw sneller en efficiënter te groeien, samen met je team en operationele processen.  

We gaan voor een sterke chemische verbinding. Een verbinding tussen elkaar versterkende elementen waar elk onderdeel even belangrijk is en waar je strategie,  productiviteit, continuïteit en medewerkers centraal staan. 

Strategie

De juiste ICT strategie en bijhorend plan van aanpak in lijn met de algemene bedrijfsdoelstellingen is onontbeerlijk. In co-creatie werken we de juiste ICT strategie uit en creëren we een realistisch plan van aanpak voor zowel de korte als de lange termijn. We bepalen samen welke milestones wanneer gehaald moeten zijn en evalueren dit voortdurend.  

Productiviteit

Efficiënt werken, dat levert op. Volgens het succesvolle Japanse KAIZEN-principe, mag er binnen een organisatie geen dag voorbijgaan zonder dat er verbetering is geweest. Het is een proces dat de werkplaats menselijker maakt en activiteiten die kosten toevoegen zonder waarde te creëren, elimineert.  
Dat is precies wat networx doet. We draaien samen met jou mee in een cyclus die nooit stopt en de operationele efficiëntie verhoogt. 

Continuïteit

Continuïteit is voor een bedrijf uiterst belangrijk en dit nemen we dan ook zeer serieus, zonder compromissen. De ICT infrastructuur, het beheer ervan, de veiligheid, eindegebruikersondersteuning enzoverder zijn voor ons een vorm van basishygiëne. Ervoor zorgen dat je ononderbroken en zorgeloos kan werken is een evidentie. 

Werknemers

Medewerkers zijn het kapitaal van jouw bedrijf. Het is belangrijk dat ze tevreden en geëngageerd zijn met betrekking tot ICT technologie. Gelukkige medewerkers zorgen immers voor gelukkige klanten. 

networx zorgt ervoor dat de medewerkerstevredenheid en het engagement groeit. We zorgen er samen met jou voor dat alle medewerkers betrokken zijn en in de juiste richting gaan waardoor de groei van het bedrijf versneld kan worden. 

Meer weten ?

Benieuwd om te ontdekken hoe je ervoor kan zorgen dat ICT zuurstof en brandstof is voor je organisatie in plaats van een remmende factor? 

Ga dan eens vrijblijvend in gesprek met ons. We geven je graag nieuwe inzichten en inspiratie om met behulp van ICT een boost te geven aan je business.  

Contacteer ons via sales@net-worx.be of boek zelf een ontdekkingsgesprek via  
https://net-worx.be/groeiscan.