roadbookroad-1agreement billopen-book-top-viewinfinityinfinity-1infinity-2boombomb helptechnical-supportcharityhelp-1 technical-support-1cruise canoedistanceroad-2transportationroad-3splitroutetrophymedal trophy-1 trophy-2 win partners-claping-handscommunitydevelop partnerpartnerslightbulb businessinspirationbusiness-1earlistener salesbusiness-statistics-sketchconstruction quotefightfight-1 boxerboxer-1 fight-2 fight-3boxer-2boxing-glovefight-4fight-5 fight-6boxing-glove-1

Verhoog je efficiëntie & rendement

  • Home
  • Efficiëntie & Rendement
doelstelling

de productiviteit van je organisatie verhogen en groei versnellen

Efficiënt werken, levert op. Dat ís zo. Natuurlijk verzet je bergen werk. Maar doe je dat ook op de best mogelijke manier?
We slagen er telkens opnieuw in om op termijn elke voltijdse medewerker wekelijks een halve dag tijd te laten winnen.

Stilstaan is achteruitgaan

Continue verbetering en doelstellingen realiseren leidt tot succes.

Creëer een competitief voordeel

Hogere winstgevendheid en een toekomst met meer zekerheid door de concurrentie steeds een stapje voor te zijn.

Strategische partner

Een strategisch technologie plan in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.

KAIZEN-PRINCIPE, DAT WERKT !
DE KAIZEN METHODOLOGIE

Stilstaan is achteruitgaan 

Continue verbetering

Volgens het succesvolle Japanse KAIZEN-principe, mag er binnen een organisatie geen dag voorbijgaan zonder dat er verbetering is geweest. Het is een proces dat de werkplaats menselijker maakt en activiteiten die kosten toevoegen zonder waarde te creëren, elimineert. En dat is precies wat wij doen: samen met jou meedraaien in een cyclus die nooit stopt.

Win een halve dag per werknemer per week

De eerste mijlpaal? Onze belofte waarmaken: samen aan de slag gaan om elke voltijdse medewerker een halve dag per week tijd te laten winnen.

REALISEER JE POTENTIEEL

Creëer een competitief voordeel 

Inspireren

Wij houden wel van een potje inspiratie. Omdat goede ideeën besmettelijk zijn. We tonen wat andere bedrijven doen met de tools die jouw bedrijf al hanteert of laten je kennismaken met een geheel nieuwe tool of werkwijze.

In onze cases presenteren we – bijvoorbeeld – hoe je met Microsoft Teams beter je personeelsvergaderingen organiseert en opvolgt, (gevoelige) bestanden deelt, notities bijhoudt, samen in bestanden werkt, nieuwe versies verspreidt, aan interne communicatie doet en nog zoveel meer.

Luisteren en meten

We luisteren aandachtig & meten wat er leeft in jouw organisatie. Aan de hand van gesprekken en een laagdrempelige enquête, onderzoeken we wat de huidige manier van werken is en hoe iedereen daar tegenover staat. Meten = weten. En pas dan is de tijd rijp voor adequate acties.

Verbetertrajecten

Op basis van de resultaten en nieuwe inzichten, beslis jij welke verbetertrajecten je wil opzetten en met welke prioriteit. Wij geloven in de kracht van samenwerken. networx doet het onderzoek en adviseert, maar het is iemand binnen jouw organisatie die de leiding neemt bij het uitvoeren van de processen. Uiteraard staat ons technisch team voor je klaar om de instellingen te doen die nodig zijn, maar de effectieve uitrol heeft u zelf in handen.

HAAL EXPERTISE IN HUIS

Van ambitie naar strategie

Samen nadenken over het versnellen van uw groei

Klassieke ICT bedrijven denken veelal enkel mee na over de technische aspecten. Het doel waarom je deze technologie inzet wordt daarbij vaak vergeten: automatiseren en efficiënter kunnen werken om het rendement te verhogen en zo een competitief voordeel te bekomen.

Echte strategische partner

De focus op bits en bytes is verleden tijd. We zijn vandaag een vernieuwende strategische technologie partner die op het hoogste niveau mee nadenkt over de toekomst van jouw bedrijf en hoe we de groei kunnen versnellen.

NET-WORX DE STRATEGISCHE PARTNER OP C-LEVEL

Vaak weten mensen niet wat ze willen, tot je het hen laat zien.

– Steve Jobs, medeoprichter technologiebedrijf Apple