roadbookroad-1agreement billopen-book-top-viewinfinityinfinity-1infinity-2boombomb helptechnical-supportcharityhelp-1 technical-support-1cruise canoedistanceroad-2transportationroad-3splitroutetrophymedal trophy-1 trophy-2 win partners-claping-handscommunitydevelop partnerpartnerslightbulb businessinspirationbusiness-1earlistener salesbusiness-statistics-sketchconstruction quotefightfight-1 boxerboxer-1 fight-2 fight-3boxer-2boxing-glovefight-4fight-5 fight-6boxing-glove-1

Verhoog je efficiëntie & rendement

  • Home
  • Efficiëntie & Rendement
FOCUS

Jouw efficiëntie en rendement verhogen & groei realiseren

Efficiënt werken, levert op. Dat ís zo. Natuurlijk verzet je bergen werk. Maar doe je dat ook op de best mogelijke manier? Wij durven te denken van niet. Omdat we er telkens opnieuw in slagen om op termijn elke voltijdse medewerker wekelijks een halve dag tijd te laten winnen.

Stilstaan is achteruitgaan

Een comfortzone voelt gemakkelijk aan dat is zo, maar helaas groeit er niets.

Bekom een competitief voordeel

Hogere winstgevendheid en een toekomst met meer zekerheid door de concurrentie op afstand te houden.

Strategische partner op C-level

Haal de expertise in huis om IT als een strategisch middel in te zetten.

KAIZEN-PRINCIPE, DAT WERKT !
KAIZEN-PRINCIPE, DAT WERKT !

Stilstaan is achteruitgaan 

Continue verbetering

Volgens het succesvolle Japanse KAIZEN-principe, mag er binnen een organisatie geen dag voorbijgaan zonder dat er verbetering is geweest. Het is een proces dat de werkplaats menselijker maakt en activiteiten die kosten toevoegen zonder waarde te creëren, elimineert. En dat is precies wat wij doen: samen met jou meedraaien in een cyclus die nooit stopt.

Win een halve dag per werknemer per week

De eerste mijlpaal? Onze belofte waarmaken: samen aan de slag gaan om elke voltijdse medewerker een halve dag per week tijd te laten winnen.

REALISEER JE POTENTIEEL

Bekom een competitief voordeel 

Inspireren

Wij houden wel van een potje inspiratie. Omdat goede ideeën besmettelijk zijn. We tonen wat andere bedrijven doen met de tools die jouw bedrijf al hanteert of laten je kennismaken met een geheel nieuwe tool of werkwijze.

In onze cases presenteren we – bijvoorbeeld – hoe je met Microsoft Teams beter je personeelsvergaderingen organiseert en opvolgt, (gevoelige) bestanden deelt, notities bijhoudt, samen in bestanden werkt, nieuwe versies verspreidt, aan interne communicatie doet en nog zoveel meer.

Luisteren en meten

We luisteren aandachtig & meten wat er leeft in jouw organisatie. Aan de hand van gesprekken en een laagdrempelige enquête, onderzoeken we wat de huidige manier van werken is en hoe iedereen daar tegenover staat. Meten = weten. En pas dan is de tijd rijp voor adequate acties.

Verbetertrajecten

Op basis van de resultaten en nieuwe inzichten, beslis jij welke verbetertrajecten je wil opzetten en met welke prioriteit. Wij geloven in de kracht van samenwerken. NET-Worx doet het onderzoek en adviseert, maar het is iemand binnen jouw organisatie die de leiding neemt bij het uitvoeren van de processen. Uiteraard staat ons technisch team voor je klaar om de instellingen te doen die nodig zijn, maar de effectieve uitrol heeft u zelf in handen.

HAAL EXPERTISE IN HUIS

NET-Worx de strategische partner op C-level

Wordt er meegedacht over hetgeen er echt toe doet?

Helaas denken IT partners vaak enkel mee over de technische aspecten van de infrastructuur. Het doel waarom je deze technologie inzet wordt daarbij vaak vergeten: automatiseren en efficiënter kunnen werken om het rendement te verhogen en zo een competitief voordeel te bekomen.

Van IT nerds naar échte strategische partners

De dagen dat de focus enkel op de bits en bytes lag zijn reeds lang gepasseerd en we zien ons dan ook als een belangrijke strategische partner die op C-level meedenkt over de toekomst van jouw bedrijf.

NET-WORX DE STRATEGISCHE PARTNER OP C-LEVEL

Vaak weten mensen niet wat ze willen, tot je het hen laat zien.

– Steve Jobs, medeoprichter technologiebedrijf Apple

DE KLASSIEKE IT-PARTNER
VERSUS NET-WORX: 0-1.

Nam je eerder al eens een klassieke IT-partner onder de arm?

Dan weet je uit ervaring dat je meestal betaalt per gewerkt uur, met soms onsympathieke facturen tot gevolg.

Dus als je de pech hebt dat je systemen het laten afweten en daardoor je bedrijf stilligt, is dat een winstgevend zaakje voor je IT-hulpverlener. Downtime is money, maar helaas niet voor jou. Jij wil die uitvaltijd dus koste wat kost, voorkomen. Maar dan loopt je IT-partner de kans op inkomsten mis. Zie je de pittige paradox? Daarom doen wij het anders.